Автоматизирани стени за кравеферми


Това е автоматизирана система за отварящи се стени, наподобяваща щори. Изработваме два вида:

 отваряне в посока отгоре надолу, при което помещението отгоре се проветрява, а ниската част е защитена от въздушно течение; управлението позволява, в зависимост от външните метеорологичните условия, лесно да се осигурява оптимално проветрение и микроклимат за животните;

 отваряне в посока отдолу нагоре е система, при която платното и носещият вал се издигат и се събират под стрехата; тя е по-евтин вариант и е по-пригодна за повече на брой и по-къси модули.

       Платното, от което се изработват автоматизираните стени, е армиран PVC текстил. То може да бъде мрежесто или плътно. Изборът на вида платно е в зависимост от климатичните особености на местоположението на стопанството и е по преценката на ветеринарния доктор и стопанина.