Бързи секционни врати


     Може лесно да намалите разходите си за отопление, като отваряте и затваряте външните врати с висока скорост. Бързите секционни врати се отварят със скорост от 1.1 m/s до 1.5 m/s (в зависомост от направляващата система и големината на вратата). В допълнение, програмируемото полуотваряне за преминаване на пешеходци също спомага за намаляване на енергийните разходи. Височината, на която вратата се отваря, значително повлиява енергийните загуби. Високите изолационни способности се гарантират от термомоста и дебелината на панела (40 mm) в комбинация с високоефективна уплътнителна система, разработена специално за бързите секционни врати.