Бързи надиплящи се врати


Приложение

 

Бързите надиплящи се врати са подходящи за външни отвори с ширина до 7 m и височина до 12 m.

Пригодни са за високо ветрово натоварване – скорост на вятъра до 120 km/h.

  Стандартно оборудване на бърза надипляща се врата


Максима+лни размери на светлия отвор: ширина 7 m, височина 10 m

Инверторно управление с контролер, захранване 220 V или 400 V

Управляващо напрежение 24 V

Задвижване – индустриален моторредукторот от 0.75 до 3.0 kW

Аварийно ръчно задвижване

Ръчно подаване на сигнал за отваряне/затваряне с бутони

Предохранителни сензори – 2 бр. бариерни инфрачервени лъча

скорост на отваряне – 1.5 m/s

стоманена поцинкована конструкция с опция за прахово боядисване в цвят по RAL

Преградно пано от армирано PVC платно в цвят по избор с вградени прозрачени полета, подсигуряващи визуален контакт

Интегрирани в платното стоманени поцинковани профили

            Начин на работа на вратата

Вратата се отваря при сигнал, подаден от бутон, изнесено на конзола въженце или ли друга автоматизация и се затваря при подаване на последващ сигнал или след зададено време.

При постъпване на сигнал от монтираните предохранителни сензори вратата не се затваря до анулиране на сигнала. Когато вратата е в процес на затваряне, но постъпи сигнал от предохранителен сензор, затварянето спира, вратата се отваря и не тръгва да се затваря до анулиране на сигнала.

            Допълнителни опции за автоматизация

Дистонционно управление – отваряне при натискане на бутон на дистанционното, затваряне при натискане на бутон на дистанционното или след зададено време

Датчици за движение и присъствие – при засичане на движение към вратата, в определена зона пред нея, вратата се отваря автоматично и се затвяря след зададеното време при липса на движение в зоната

Индуктивна примка, вградена в пода в зоната пред вратата. При навлизане на обект с метални части, променящи индуктивноста на примката, вратата се отваря и остава отворена докато обектът не излезе от полето на примката

Предохранителна бариера с височина 2 m, с гъста мрежа от инфрачервени лъчи, монтирана от едната или и от двете страни на вратата

Предохранителна инфрачервена завеса, покриваща плътно отвора на вратата и поле пред нея, монтирана от едната или и от двете страни на вратата

Предохранителна лазерна завеса, покриваща плътно отвора на вратата и поле пред нея, монтирана от едната или и от двете страни на вратата

Долен осезателен ръб на вратата

Възможност за синхронизация работата на две или повече врати

По всеки друг, пожелан от вас, начин на управление или комбинация от горните

            Опция монтиране на звукова сигнализация.

 

            Опция монтиране на светлинна сигнализация.

 

Гаранция - 3 години. Включва всички дефекти и повреди, които не са причинени от външна намеса.