Какво са бързите врати


          Изработени от PVC платно, бързите врати са модерна система за скоростно отваряне и затваряне – около 1.5 m/s – на натоварени проходи. Така те минимализират загубата на температура и запрашаването в производственото или складовото помещение, без да забавят съществено трафика навътре и навън от него. Дават възможност за безконтактно отваряне и затваряне. Ресурсът им е милиони цикъла. Тяхната бързина, в съчетание с висока степен на автоматизация и дълъг период на експлоатация, ги прави не само най-доброто за момента, но и най-изгодното за целта решение. Имат широко приложение в индустриалните предприятия и предприятията от хранително-вкусовата промишленост, складови бази, халета, хангари, селскостопански сгради.

         Вратите с големи размери, са удачното решение за места, където друга врата е или немислима, или прекалено тежка и трудна за експлоатация.