За нас


Основната дейност на ЗЕСТ Инженеринг ЕООД е проектиране и производство на машини и съоръжения. През последните 13 години, в партньорство с други български фирми, успя да създаде и предложи на пазара и сериен продукт – бързи индустриални врати. Към момента фирмата, с изцяло собствен ресурс, проектира, произвежда, инсталира и осигурява поддръжката на този продукт.