Контакти


address: BULDORS Street. Solunska № 55 Bulgaria, Sofia, postal code: 1000 Tel. / Fax: (02) 951 61 26; (02) 951 69 64 Mobile: 0899825989 Website: www.barzivrati.com E-Mail: contact@barzivrati.com

Logo-Buldoors

 

 

Улица. Солунска № 55

България, София, пощенски код: 1000

Тел./факс: (+359) 951 61 26; (+359) 951 69 64

мобилен: +359899852989 +359878102248

Сайт: www.barzivrati.com

Електронна Поща: contact@barzivrati.com