Бързи навиващи се врати със секторни платна и алуминиеви профили


Приложение

Бързите навиващи се врати със секторни платна и алуминиеви профили може да се използват както за вътрешни, така и за външни отвори.

При вътрешно приложение отворите може да са с размери: ширина до 6 m и височинадо 7 m.

При външно приложение тези врати са пригодни за ветрово натоварване до 100 km/h. Подходящи са за външни отвори с размери: ширина до 4 m и височина до 5 m.

Препоръчват се за помещения със засилен трафик на преминаване на хора, мотокари и други.

 

            Стандартно оборудване на бърза навиваща се врата

Максимални размери на светлия отвор: ширина – 6 m, височина – 7 m.

Инверторно управление с контролер, захранване 220 V

Управляващо напрежение – 24 V

Задвижване – индустриален моторредукторот от 0.75 до 2.2 kW

Аварийно ръчно задвижване

Ръчно подаване на сигнал за отваряне/затваряне

Бутони или въженца, изнесени на конзоли пред вратата

Предохранителни сензори – 2 бр. бариерни инфрачервени лъча

Скорост на отваряне – 1.5 m/s

Стоманена поцинкована конструкция с опция за прахово боядисване в цвят по RAL

Преградното пано, изградено от сектори от армирано PVC платно, свързани помежду си с алуминиеви профили. В платното може да се поставят едно или повече прозрачни полета, осигуряващи визуален контакт през вратата.

   Начин на работа на вратата

    Вратата се отваря при сигнал, подаден от бутон, изнесено на конзола въженце или ли друга автоматизация и се затваря при подаване на последващ сигнал или след зададено време.

При постъпване на сигнал от монтираните предохранителни сензори вратата не се затваря до анулиране на сигнала. Когато вратата е в процес на затваряне, но постъпи сигнал от предохранителен сензор, затварянето спира, вратата се отваря и не тръгва да се затваря до анулиране на сигнала.

      Допълнителни опции за автоматизация

Дистонционно управление – отваряне при натискане на бутон на дистанционното, затваряне при натискане на бутон на дистанционното или след зададено време

Датчици за движение и присъствие – при засичане на движение към вратата, в определена зона пред нея, вратата се отваря автоматично и се затвяря след зададеното време при липса на движение в зоната

Индуктивна примка, вградена в пода в зоната пред вратата. При навлизане на обект с метални части, променящи индуктивноста на примката, вратата се отваря и остава отворена, докато обектът не излезе от полето на примката

Предохранителна бариера с височина 2 m, с гъста мрежа от инфрачервени лъчи, монтирана от едната или и от двете страни на вратата

Предохранителна инфрачервена завеса, покриваща плътно отвора на вратата и поле пред нея, монтирана от едната или и от двете страни на вратата

Предохранителна лазерна завеса, покриваща плътно отвора на вратата и поле пред нея, монтирана от едната или и от двете страни на вратата

Долен осезателен ръб на вратата

Възможност за синхронизация работата на две или повече врати

По всеки друг, пожелан от вас, начин на управление или комбинация от горните

            Опция монтиране на звукова сигнализация.

 

            Опция монтиране на светлинна сигнализация.

 

Гаранция - 3 години. Включва всички дефекти и повреди, които не са причинени от външна намеса.